Staffs

पद नाम सम्पर्क नम्बर
सहसचिव    
उपसचिव    
इन्जिनियर पारस पाण्डे (Parash Pandey) 9843262576
  राम प्रसाद ख्याजु (Ram Prasad Khyaju) 9८४१३९४४०३
ना.सु भरत पौडेल (Bharat Poudel) 9844306800
लेखापाल सुनिल ढकाल (Sunil Dhakal) 9841917391
ह.स.चा पूर्ण प्रसाद चौलागाईं (Purna Prasad Chaulagain) 9841481790