सबै हेर्नुहोस्

Ishwor Chandra Marahatta

महा निर्देशक

ईमेल : dg@doli.gov.np

Mahesh Aryal

उपमहानिर्देशक

mahesharyala@gmail.com

Spokesperson

डोली सङ्‍घीय कार्यालयहरू

Image
स्थानिय पुर्वाधार बिकास आयोजना कार्यालय (प्रदेश 1)
Image
स्थानिय पुर्वाधार बिकास आयोजना कार्यालय (प्रदेश 2)
Image
स्थानिय पुर्वाधार बिकास आयोजना कार्यालय (बाग्मती प्रदेश)
Image
स्थानिय पुर्वाधार बिकास आयोजना कार्यालय (गण्डकी प्रदेश)
Image
स्थानिय पुर्वाधार बिकास आयोजना कार्यालय (लुम्बिनी प्रदेश)
Image
स्थानिय पुर्वाधार बिकास आयोजना कार्यालय (कर्णाली प्रदेश)
Image
स्थानिय पुर्वाधार बिकास आयोजना कार्यालय (सुदुर पश्चिम प्रदेश)
सबै हेर्नुहोस्