हाम्रा अफिसहरु

स्थानीय पुर्वाधार विभाग ( डोली )

श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर, नेपाल

Telephone
977-1-5555001,5555362,5543197

Fax : 0977-1-5555724

Email : info@doli.gov.np