Staffs

(Local Infrastructure Development Project Office)

धनगढी ४ उत्तरवेहडी, चटकपुर

कार्यालयको इमेल : lidposudurpashchim@gmail.com

क्र.स.

नाम

पद

सम्पर्क नं.

Email

 

महेश्वर घिमिरे

सि.डि.इ./कार्यालय प्रमुख

९८५८४८७०२४

maheshwor2015@gmail.com

 

सागर राम नेपाल

इन्जिनियर

९८५८४२४३२४

sagnep2021@gmail.com

 

धन बहादुर थापा

लेखापाल

९८६८८७३६०१

dbthapa033@gmail.com

 

भास्कर दत्त भट्ट

ना.सु.

९८४८७४१९७६

 

 

दिपक राज पन्त

सब-इन्जिनियर

९८६३०९१८९०

dipakpant520@gmail.com

 

भागीलाल घर्ति

कम्प्युटर अपरेटर

९८४८१३७८८७

ghartiblg@gmail.com

 

महेश राज जोशी

ह.स.चा.

९८४८८४३५३४

 

 

कृष्ण बहादुर रावत

का.स.

 

 

 

नबिन सिंह ठगुन्ना

का.स.